Ảnh ngẫu nhiên

1B382B5332C44A6B955FA524C7C4C342.jpeg A7189721CCA742F5B3DFFD61C389DBDB.jpeg B723E03B9A08406D8296383820C3AA8D.jpeg F28E5F8EECCC4E60A465765E8EA44673.flv D36E891F6D4D455CBC9BADF9B7FB1C73.jpeg 7B3A37911A5641129F4436F239149C19.jpeg 9FD32AF104B34577A7681336FFBAA897.jpeg 77920FF901AB468DB8B10DA4169D780B.jpeg 272CE99BF40346A8A9AD24192FF8883A.jpeg Tai_xuonsapa1.jpg Sapa5.jpg HS_muas.jpg Sapa2.jpg Hoa_dep.jpg 36C63DFF75AA4F8EA4D11973B43D0661.jpeg F806233659B142F6BB2DD42E0F006427.jpeg ChumThoHayVahinhAnhDepVeHoaSen_6.jpg Xemhinhanhhoasenhongtrangdepnhatvietnam1.jpg Hinh_anh_hoa_sen_dep_nhat_37.jpg Download.jpg

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

  • (hoangminhptc@gmail.com)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

20 bộ đề KT HKII l3

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Thị Ngọc Châm
Ngày gửi: 17h:08' 28-04-2016
Dung lượng: 105.1 KB
Số lượt tải: 1134
Số lượt thích: 0 người

BÀI KIỂM TRA
MÔN : TOÁN
Câu 1: (1 điểm)

Viết số
Đọc số

20654Năm mươi hai nghìn tám trăm linh ba

79140Sáu mươi nghìn năm trăm linh hai

12738Câu 2: (1 điểm)
Viết các số: 56034, 61300, 49876, 55914, 62044.
Theo thứ tự từ bé đến lớn.
Theo thứ tự từ lớn đến bé.
Câu 3: (1 điểm)
Tính nhẩm:
2000 x 2 + 600 = 99000 – 5000 =
60000 + 20000 = 30000 : 3 : 2 =
Câu 4: (2 điểm)
Đặt tính rồi tính:
21567 + 42385 7138 x 6
89205 – 63582 5213 x 5
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Tính:Câu 5: (2 điểm)
Một nhà hát tổ chức biểu diễn ba buổi, buổi đầu bán được 4568 vé, buổi sau bán được 2709 vé, buổi cuối bán được 5123 vé. Hỏi tổng số vé bán được cả ba buổi là bao nhiêu?
Câu 6: (1 điểm)
Một quyển vở giá 2700 đồng. Viết số tiền thích hợp vào ô trống trong bảng:

Số quyển vở
2 quyển
5 quyển
9 quyển
10 quyển

Thành tiền


Câu 7: (1 điểm)
Tính diện tích hình chữ nhật bằng xăngtimét vuông có chiều dài 3dm, chiều rộng 6cm.
Câu 8: (1 điểm)
Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng.
Giá trị của biểu thức: 97895 – 18759 x 4 là:
25892 B. 22859 C. 29852 D. 22589
Kết quả của phép tính 80704 : 8 là:
1088 B. 10808 C. 1880 D. 10088
ĐỀ SỐ 2
Câu 1: (1 điểm)
Số ?

Số liền trước
Số đã cho
Số liền sau


60000
59801
73265
90349
13452Câu 2: (1 điểm)

Câu 3: (2 điểm)
Đặt tính rồi tính:
21675 + 58093 43567 + 879
76952 – 5875 12750 – 3912
Tính:

Câu 4: (2 điểm)
Nối bài toán tìm  với giá trị đúng của :
 – 42631 = 25280  = 67911
 x 6 = 98724  = 12184
15759 +  = 80423  = 64664
 : 8 = 1523  = 16454
Câu 5: (1 điểm)
Một hình vuông có cạnh 7cm. Tính:
Chu vi của hình vuông.
Diện tích của hình vuông.
Câu 6: (1 điểm)
Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
100000 đồng = 60000 đồng + ……… đồng
= 50000 đồng + ……… đồng
= 30000 đồng + ……… đồng
= 90000 đồng + ……… đồng
= 100000 đồng + ……… đồng
Câu 7: (0,5 điểm)
Viết các số sau thành các số La Mã: 4, 12, 25, 14, 19.
Câu 8: (1,5 điểm)


ĐỀ SỐ 3
Câu 1: (1 điểm)
Viết (theo mẫu): 28124 gồm 2 chục nghìn, 8 nghìn, 1 trăm, 2 chục, 4 đơn vị.
56739 b) 63015 c) 75380 d) 9218
Câu 2: (1 điểm)
Khoanh vào số lớn nhất trong mỗi chuỗi sau:
38210, 41059, 38635, 40597, 39175
86472, 86593, 86271, 86712, 86711
Khoanh vào số bé nhất:
22540, 22109, 22231, 22098, 22132
56472, 86593, 86271, 86712, 86711
Câu 3: (2 điểm)
Tính nhẩm:
70000 – 10500 = 30000 x 3 =
83000 + 2000 = 20000 : 2 x 5 =
Đặt tính rồi tính:
397 + 1258 + 8405 1893 x 8
14600 – 11576 64974 : 2
Câu 4: (2 điểm)
Mua 3 mét vải phải trả 75000 đồng. Hỏi mua 4 mét vải như thế phải trả bao nhiêu tiền?


Viết kết quả tính vào chỗ chấm:
Chu vi hình chữ nhật ABCD là: ………
Diện tích hình chữ nhật ABCD là: ………
Câu 5: (1 điểm)
 
Gửi ý kiến

QUÀ TẶNG CUỘC SỐNG